Fra opptak til tekst

Har du opptak av f.eks. taler, foredrag, møter osv. som du trenger å få omgjort til skriftlig form?
Jobben utføres raskt og presist. Jeg har mange års erfaring med transkripsjon av opptak, både på engelsk og norsk.

Fullstendig transkripsjon av dine lydfiler, med mulighet for alle nivåer av redigering.

Velg mellom forskjellige nivå av gjennomarbeiding:

  • ren transkripsjon ord for ord
  • transkripsjon med grov-redigering for bedre flyt i teksten
  • transkripsjon med mer omfattende redigering av språkformen

Ta kontakt for et uforpliktende anslag av tidsbruk og kostnader for ditt oppdrag.