Sigurd Stubsjøen, psykolog

Andreas leverer mye mer enn bare å rette tekstene. Han stiller gode spørsmål tilbake til meg og kommer med forslag som gjør at teksten blir tydeligere for leseren å forstå.