Warning: Undefined array key "ds_style" in /home/3/a/andreasaubert/www/wp-content/themes/volts/functions.php on line 49
Tema-artikler som går i dybden | Skrivehjelp i Oslo og på nett Warning: Undefined array key "ds_style" in /home/3/a/andreasaubert/www/wp-content/themes/volts/header.php on line 37

Warning: Undefined array key "ds_smooth_scroller" in /home/3/a/andreasaubert/www/wp-content/themes/volts/header.php on line 37

Warning: Undefined array key "ds_sticky_header" in /home/3/a/andreasaubert/www/wp-content/themes/volts/header.php on line 37
class="page-template-default page page-id-20 ds-loader-enabled ds-smooth-scroller- ds-sticky-header- dslc-page dslc-page-has-content">

Tema-artikler

Tema-artikler går i dybden på et gitt tema, og innebærer mer research og større bruk av skriftlige kilder og sitater enn fagartikler. Det er få eller ingen reportasje-elementer og ikke like utstrakt bruk av intervjuer som ved rent journalistiske artikler.

Trenger du informative tema-artikler med nye vinklinger? Til avis, blad, tidsskrift, årsrapport?

Artiklenes lengde, stil og innhold tilpasses dine behov.

Jeg innhenter oppdrags-spesifikk fagkunnskap fra relevante personer og miljøer over hele verden.

Spesialområder:

  • Psykologi, selvutvikling og seksualitet
  • Filosofi, religion og store livsspørsmål
  • Helse og livsstil
  • Økologi og miljø
  • Samfunn og sosiale spørsmål
  • Kultur og musikk

Tema-artikler kan inkludere journalistiske elementer – intervjuer, reportasjestoff osv. – om ønskelig.