Logo leading home

Tema-artikler

Tema-artikler går i dybden på et gitt tema, og innebærer mer research og større bruk av skriftlige kilder og sitater enn fagartikler. Det er få eller ingen reportasje-elementer og ikke like utstrakt bruk av intervjuer som ved rent journalistiske artikler.

Trenger du informative tema-artikler med nye vinklinger? Til avis, blad, tidsskrift, årsrapport?

Artiklenes lengde, stil og innhold tilpasses dine behov.

Jeg innhenter oppdrags-spesifikk fagkunnskap fra relevante personer og miljøer over hele verden.

Spesialområder:

  • Psykologi, selvutvikling og seksualitet
  • Filosofi, religion og store livsspørsmål
  • Helse og livsstil
  • Økologi og miljø
  • Samfunn og sosiale spørsmål
  • Kultur og musikk

Tema-artikler kan inkludere journalistiske elementer – intervjuer, reportasjestoff osv. – om ønskelig.

Introduksjons-time

Bestill en gratis introduksjons-time nå, eller send meg en epost til andreas@andreasaubert.no for et uforpliktende tilbud for ditt oppdrag.