Om meg

Journalist og skribent siden 2006:

  • over 200 publiserte artikler
  • publisert i over 15 norske trykte medier og 5 nettmedier

Involvert som skrivehjelper og redigerer i fire bokprosjekter, bl.a.:

  • Peter Svenning (coach og ledertrener): Løft andre og deg selv
  • Jan Sunder Halvorsen (psykiater): bok om døden, i lys av utviklingspsykologi og mysterie-tradisjonene

Annen skrivehjelp og transkripsjon:

  • diverse redigering av kortere tekster og artikler
  • omfattende erfaring med transkripsjon av opptak både fra norsk og engelsk

Oversettelse

Ønsker du at det ferdige produktet skal oversettes til andre språk? Jeg har profesjonelle oversettere i mitt nettverk.

Journalist, skrivehjelper og livsveileder

Parallellt med arbeidet som journalist og skrivehjelper er jeg også utdannet livsveileder og har min egen veiledningspraksis.

Annen relevant erfaring

Jeg har tilbragt mye tid i internasjonale miljøer i utlandet, blant annet i India, Thailand, Bali, Canada, Storbritannia og Tyskland. Dette har gitt meg erfaringer og perspektiver på livet, mennesket og samfunnet som jeg drar nytte av som journalist, skribent, skrivehjelper og livsveileder.