Samfunn og sosiale spørsmål

Publisert: Magasinet Medium
Ingress: Å anerkjenne at vi alle er redde, fremfor å prøve å kvitte oss med frykten, kan skape et felles møtepunkt for dialog. Det hevder den amerikanske filmskaperen Mike Ramsdell.

Publisert: =Oslo
Ingress: Irland har en egen folkegruppe kalt de reisende. Ifølge en menneskerettighetsorganisasjon blir de behandlet på samme måte som afroamerikanere ble I USA på 50-tallet.

Publisert: Ny Tid
Ingress: 5,4 millioner drepte. Hundretusener av voldtatte kvinner, og millioner tvangsflyttet fra sine hjem. Dette er blant følgene av den kongolesiske mineralkonflikten de siste ti–tyve årene.

Publisert: =Oslo
Ingress: Filmen «Cowboys in Paradise» vakte oppsikt. Den skildret den indonesiske øya som et av de viktigste målene for kvinnelig sexturisme. Fanger cowboyene på Kuta Beach fortsatt pengekuer fra rike land?

Publisert: Visjon
Ingress: – Massemedia formidler virkeligheten på en kvasinøytral måte. Hvis media ikke har et eget ståsted, blir de propagandakanaler, hevder Ketil Magnussen i Oslo Dokumentarkino. Her kan du se gode filmer om de store spørsmål i verden.

Publisert: Visjon
Ingress: – Massemedia formidler virkeligheten på en kvasinøytral måte. Hvis media ikke har et eget ståsted, blir de propagandakanaler, hevder Ketil Magnussen i Oslo Dokumentarkino. Her kan du se gode filmer om de store spørsmål i verden.

Publisert: =Oslo
Ingress: Antall elever med lese og –skrivevansker kunne vært redusert betraktelig, mener spesialpedagog Elin Natås. – Jeg anbefaler foreldrene til barna jeg jobber med å ta kontakt med barneombudet.

Publisert: Helga Nationen
Ingress: 106.000 døde amerikanere. Hvert år. Av riktig foreskrevne og inntatte legemidler. Kan naturmedisin være et alternativ?

Publisert: Magasinet Medium
Ingress: Vil fødselsopplevelsen prege vår sosiale, psykologiske, spirituelle og fysiske funksjonsevne for resten av livet? Ja, hevder de som praktiserer naturlig fødsel. De vektlegger å skape en trygg og kjærlig atmosfære under fødesituasjonen, slik at barnet får best mulig vilkår for tillit og kjærlighet resten av livet.

Publisert: Flux
Ingress: Erik Damman har mange eventyr bak seg, men har også erfaring med depresjon. Flux har snakket med ham om frivillig og ufrivillig ensomhet.

Publisert: Helga Nationen
Ingress: På Solborg gård bor mennesker med psykisk utviklingshemming sammen med «vanlige» mennesker fra hele verden.

Publisert: Helga Nationen
Ingress: Blir hun Harald Millis arvtaker? Eller vil Sigrid Hjørnegård bygge en gigantisk vindmøllepark til havs?