Fagartikler – psykologi og selvutvikling

Publisert: Visjon
Ingress: Mange av oss ønsker å oppnå dypere og mer vedvarende tilgang til våre ressurser. Dette står sentralt i life coaching, som er styrkebasert, mens tradisjonell psykologi og terapi er i utgangspunktet mer opptatt av problemer. Intensjonen bak coaching er fin, men coaching kan lett bli en forlengelse av våre dysfunksjonelle forsvarsstrategier hvis vi ikke også forholder oss til traumene våre, hevder artikkelforfatteren.

Publisert: Magasinet Medium (på nett)
Ingress: Mange av oss vil i perioder av livet slite med angst. I denne artikkelen presenterer livsveileder Andreas Aubert noen tanker om mulige dypere årsaker til angsten.

Publisert: Magasinet Medium
Ingress: Å være mer ærlig i hverdagen kan være et alternativ til å gå til psykolog. De fleste av våre psykiske problemer skyldes at vi svikter oss selv og slik mister kontakten med helheten i oss selv. Ved å trene oss på å være mer autentiske kan vi mer vedvarende være i kontakt med den vi egentlig er. Dette er ofte «løsningen» på tilstander som eksempelvis angst, depresjon og manglende tilgang til kreativitet og livsgnist.

Publisert: Magasinet Medium
Ingress: Mange av oss har drømmer som vi ønsker å realisere. Hva kjennetegner veien fra drøm til virkelighet? Livsveileder og skribent Andreas Aubert deler tre tips for denne prosessen.

Publisert: Visjon
Ingress: Selvutviklingsgrupper av og for menn åpner unike muligheter for den maskuline psyken, hevder livsveileder og gruppeleder, journalist og skrivehjelper Andreas Aubert. I denne artikkelen tar han utgangspunkt i egne erfaringer med mannsgrupper internasjonalt, både som deltaker og leder, særlig fra Bali og Canada.

Publisert: Magasinet Medium (på nett)
Ingress: Mange av oss opplever at vi mye av tida bare er halvveis tilstede i eget liv. Det er som om vi vet at livet egentlig har mye mer å by på, men vi er rådville om hva eller hvordan. I denne artikkelen presenterer livsveileder Andreas Aubert noen tips for å gjøre noe med dette.

Publisert: Visjon
Ingress: For å blomstre som menneske er det en stor klargjørende kraft i å utforske ytterpunktene i egen psyke. Bare en person som har våget å utforske ytterpunktene har tilgang til reell indre balanse.

Publisert: Visjon
Ingress: Livsveileder Andreas Aubert presenterer tre gode tips til å leve livet med dypere autentisitet. Slik kan vi skape bedre samklang mellom det ytre og det indre i oss. Vi kan være mer ærlige med oss selv og i møte med andre.

Publisert: Visjon
Ingress: I 2004 startet en intens psykospirituell søken for nåværende livsveileder, gruppeleder og journalist Andreas Aubert. I denne artikkelen beskriver han noe av det han møtte på sin egen reise og hva som funket og ikke funket for ham.

Publisert: Visjon
Ingress: Svært mye av det som presenteres som spiritualitet bør heller kalles dybdepsykologisk arbeid. Det eksisterer mye forvirring rundt hva spiritualitet er og ikke er. Mye av alternative tilbud kan karakteriseres som psykospirituelle tilnærminger, altså en kombinasjon av psykologisk og spirituelt arbeid. En klarere forståelse av hvordan disse to områdene er både forskjellige og komplimentære vil føre til en mer fruktbar indre prosess, hevder artikkelforfatteren