Logo leading home

Økologi og miljø

Antivegetarianeren Dag Viljen

Publisert: Helga Nationen

Ingress: Produksjon av kjøtt gir lavere CO2-utslipp enn epler. Mettet fett og høyt kolesterol er sunt. Insekter er bra mat. Dag Viljen Poleszynski snur opp ned på alt.

Publisert: Helga Nationen

Ingress: I Hurdalsjøen økolandsby skal det bygges 50 bolighus og et kultursenter. Omfattende næringsvirksomhet skal etableres. Beboerne vil vise at livskvalitet og bærekraft ikke er motsetninger.

Publisert: Helga Nationen

Ingress: Han vil redusere kjøpekraften din med 90 prosent.Han vil du skal jobbe bare én dag i uka. Motstandere kaller ham økofascist, men med sitt gutteaktige smil fremstår Øystein Dahle (70) som uskylden selv.

Publisert: Helga Nationen

Ingress: – Et tåpelig forbud hindrer fremveksten av en grønn industri. Hamp kan erstatte tusenvis av produkter som i dag lages av bomull, petroleum og tømmer.
Det mener Sondre Båtstrand, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne. Han har også skrevet boken «Hamp!».

Publisert: Ny Tid

Ingress: Mange må skifte mening dersom verdens ledere skal komme fram til en klimaavtale som monner i 2009. Er frykt et godt virkemiddel for å framprovosere handling?

Publisert: Visjon

Ingress: Mantraet i dagens pengesystem er økonomisk vekst. Det kan jorda umulig understøtte i det evige. Samtidig øker ulikhetene mellom klodens fattige og rike. I Norge planlegger vi å fortsette veksten ved å pumpe opp mer olje. Vi har intervjuet tre personer som har nye ideer til økonomiske modeller som kan skape nødvendige endringer og utsiker til en grønnere framtid. 

Publisert: Visjon
Merknad: Dette er den første artikkelen jeg hadde på trykk.

Ingress: Steinar Lem er en sentral skikkelse i Framtiden i våre hender, organisasjonen som ble startet i 1974 av legendariske Erik Dammann. I sin jobb som talsperson uttaler Steinar seg hovedsakelig om saker som har med miljø og rettferdig fordeling å gjøre, men i denne artikkelen får vi også innsyn i hans personlige betraktninger omkring spørsmål av eksistensiell karakter.

Publisert: Marg
Merknad: Dette er en av mine første artikler.

Ingress: I Tyskland har menneskene i en økolandsby redusert sitt økologiske fotavtrykk med 75 prosent.