Logo leading home

Fagartikler – psykologi og selvutvikling

Publisert: Magasinet Medium

Ingress: Vi tar for gitt at vi jevnlig blant annet må dusje og pusse tennene for å ivareta vår fysiske hygiene. Vi trenger også praksis for å ivareta «god hygiene» i våre nære relasjoner, hevder livsveileder Andreas Aubert.

Publisert: Magasinet Medium

Ingress: Når vi søker dypere mening i livet og å bli mer autentiske og sanne, vil mange på et tidspunkt føle en sterk trang til å bryte med alt det kjente. Vi kan oppleve å være fanget i resultatene av valg vi tok før vi kom ordentlig i kontakt med oss selv. Å dra på en moderne pilegrimsreise eller ta andre radikale valg kan gi oss avstanden vi trenger for å erkjenne dypere aspekter av hvem vi er. Senere kan vi komme tilbake og leve ut fra dette.

Publisert: Visjon

Ingress: Dyp, autentisk kreativitet setter oss i kontakt med en dimensjon bortenfor den begrensede personligheten. Prosessen med å skape er meningsfull i seg selv. Vi kommer inn i en tilstand av tilstedeværelse og flyt, der vi uanstrengt kan jobbe fokusert i mange timer. I artikkelen beskriver livsveileder Andreas Aubert kjennetegn ved den kreative prosessen. Han setter også temaet inn i en større samfunnsmessig kontekst.

Publisert: Visjon

Ingress: Mange søkende mennesker er opptatt av å finne dyp mening og sammenheng der det tilsynelatende er kaos som råder. Uavhengig av om disse mulige sammenhengene er reelle eller ikke går det an å spørre seg: «hvilket psykologisk behov er det som forsøkes møtt gjennom disse bestrebelsene?». I artikkelen hevder livsveileder Andreas Aubert at slik adferd på kort sikt kan være en god og nødvendig måte å håndtere smerte på, men at det på lang sikt fører til en ufrihet som begrenser mulighetene for dypere erkjennelse og utvikling.

Publisert: Magasinet Medium

Ingress: Mange bruker ideer om å være mer autentiske og ekte til å utøve en form for skjult angrep på andre. Hvis vi store deler av livet har holdt oss selv tilbake er det forståelig at det å si «sin ærlige mening» kan framstå som sentralt og ønskelig. Dette fører ofte til økt konflikt og forverring av allerede vanskelige situasjoner. Å være mer autentisk handler snarere om å dele det som egentlig foregår på innsiden av en selv.

Publisert: Visjon

Ingress: I moderne tid har Vesten misforstått tantra som en selvutviklingsvei sentrert rundt seksualitet, sanselighet og energifenomener. Livsveileder Andreas Aubert hevder at dette er en fordreining av hva tantra opprinnelig var og at tilnærmingen til seksualitet ofte er mangelfull.

Et kritisk blikk på coaching

Publisert: Visjon

Ingress: Mange av oss ønsker å oppnå dypere og mer vedvarende tilgang til våre ressurser. Dette står sentralt i life coaching, som er styrkebasert, mens tradisjonell psykologi og terapi er i utgangspunktet mer opptatt av problemer. Intensjonen bak coaching er fin, men coaching kan lett bli en forlengelse av våre dysfunksjonelle forsvarsstrategier hvis vi ikke også forholder oss til traumene våre.

Publisert: Magasinet Medium (på nett)

Ingress: Mange av oss vil i perioder av livet slite med angst. I denne artikkelen presenterer livsveileder Andreas Aubert noen tanker om mulige dypere årsaker til angsten.

Publisert: Magasinet Medium

Ingress: Å være mer ærlig i hverdagen kan være et alternativ til å gå til psykolog. De fleste av våre psykiske problemer skyldes at vi svikter oss selv og slik mister kontakten med helheten i oss selv. Ved å trene oss på å være mer autentiske kan vi mer vedvarende være i kontakt med den vi egentlig er. Dette er ofte «løsningen» på tilstander som eksempelvis angst, depresjon og manglende tilgang til kreativitet og livsgnist.

Publisert: Magasinet Medium

Ingress: Mange av oss har drømmer som vi ønsker å realisere. Hva kjennetegner veien fra drøm til virkelighet? Livsveileder og skribent Andreas Aubert deler tre tips for denne prosessen.

Publisert: Visjon

Ingress: Selvutviklingsgrupper av og for menn åpner unike muligheter for den maskuline psyken, hevder livsveileder og gruppeleder, journalist og skrivehjelper Andreas Aubert. I denne artikkelen tar han utgangspunkt i egne erfaringer med mannsgrupper internasjonalt, både som deltaker og leder, særlig fra Bali og Canada.

Publisert: Magasinet Medium (på nett)

Ingress: Mange av oss opplever at vi mye av tida bare er halvveis tilstede i eget liv. Det er som om vi vet at livet egentlig har mye mer å by på, men vi er rådville om hva eller hvordan. I denne artikkelen presenterer livsveileder Andreas Aubert noen tips for å gjøre noe med dette.

Publisert: Visjon

Ingress: For å blomstre som menneske er det en stor klargjørende kraft i å utforske ytterpunktene i egen psyke. Bare en person som har våget å utforske ytterpunktene har tilgang til reell indre balanse.

Publisert: Visjon

Ingress: Livsveileder Andreas Aubert presenterer tre gode tips til å leve livet med dypere autentisitet. Slik kan vi skape bedre samklang mellom det ytre og det indre i oss. Vi kan være mer ærlige med oss selv og i møte med andre.

Publisert: Visjon

Ingress: I 2004 startet en intens psykospirituell søken for nåværende livsveileder, gruppeleder og journalist Andreas Aubert. I denne artikkelen beskriver han noe av det han møtte på sin egen reise og hva som funket og ikke funket for ham.

Publisert: Visjon

Ingress: Svært mye av det som presenteres som spiritualitet bør heller kalles dybdepsykologisk arbeid. Det eksisterer mye forvirring rundt hva spiritualitet er og ikke er. Mye av alternative tilbud kan karakteriseres som psykospirituelle tilnærminger, altså en kombinasjon av psykologisk og spirituelt arbeid. En klarere forståelse av hvordan disse to områdene er både forskjellige og komplimentære vil føre til en mer fruktbar indre prosess, hevder artikkelforfatteren