Redigering - Fra røff grunntekst til ferdig dokument

Ditt innhold endres ikke – jeg hjelper deg med å formidle budskapet ditt, klart og tydelig.

Du velger selv hvilken type dialog og samarbeid du ønsker, f.eks.:

 • Å se på teksten sammen (f.eks. via skjermdeling over skype)
 • At jeg sender deg spørsmål og forslag til teksten som grunnlag for videre dialog
 • At du mottar teksten ferdig bearbeidet, med mindre grad av dialog underveis

Eksempler på type arbeid:

 • Pamfletter, informasjonsskriv osv.
 • Kursmateriell
 • Tekst til instruksjonsvideoer eller -lydfiler
 • Tekst til hjemmesider
 • Artikler
 • Personlig og yrkesrelatert korrespondanse som f.eks. brev
 • Bøker

Dette vektlegges:

 • Teksten har en konsekvent språkform.
 • Budskapet er presist og klart formidlet og lett tilgjengelig for målgruppen.
 • God flyt i formidlingen.

Annen språkhjelp

Har du annet morsmål og trenger skrivehjelp på norsk?
Jeg hjelper deg med all slags skriftlig materiale.

Dysleksi

Sammen finner vi ut hva slags type skrivehjelp du trenger.