Om meg

Journalist og skribent siden 2006:

  • Over 200 publiserte artikler
  • Publisert i over 15 norske trykte medier og 5 nettmedier

Involvert som skrivehjelper og redigerer i fire bokprosjekter, bl.a.:

  • Peter Svenning (coach og ledertrener): Løft andre og deg selv
  • Jan Sunder Halvorsen (psykiater): Bok om døden, i lys av utviklingspsykologi og mysterie-tradisjonene

Annen skrivehjelp og transkripsjon:

  • Diverse redigering av kortere tekster og artikler
  • Omfattende erfaring med transkripsjon av opptak både fra norsk og engelsk

Oversettelse

Ønsker du at det ferdige produktet skal oversettes til andre språk? Jeg har profesjonelle oversettere i mitt nettverk.

Journalist og psykologisk veileder

Parallellt med arbeidet som journalist er jeg også utdannet psykologisk veileder og har min egen veiledningspraksis.

Annen relevant erfaring

Jeg har tilbragt mye tid i internasjonale miljøer i utlandet, blant annet i India, Thailand, Bali, Canada, Storbritannia og Tyskland. Dette har gitt meg erfaringer og perspektiver på livet, mennesket og samfunnet som jeg drar nytte av som journalist, skribent, skrivehjelper og psykologisk veileder.